Konkurs na najsympatyczniejsz dziewczynk [12 marzec 2013]

newsy

Z okazji Dnia Kobiet Samorz康 Uczniowski ZPS W Kluczewsku zorganizowa konkurs na najsympatyczniejsz dziewczynk w ka盥ej z klas I-VI. Dziewczynki by造 wybierane przez ch這pców z danej klasy .

Oto wyniki konkursu:

Klasa I - Magda Giero

Klasa II A- Emilka Turczyn

Klasa IIb- Karolina Jambor

Klasa IIIA- Kinga Walasek

Klasa IIIB- Angelika Borkowska

Klasa IVA- Wiktoria Wójcik

Klasa IVB - Zuzanna Szymczyk

Klasa Va- Sara Szostkiewicz

Klasa Vb- Wiktoria St瘼ie

KlasaVI A- Wreonika Rak .

Klasa VI B- Natalia Lata豉

Gratulujemy.

Opiekun SU M.Augu軼ik-Osicka

Pole tego news'a: Pole na Facebook Pole na Twitter Pole w Google+

Kartka 安i徠eczna z rybk w tle [11 marzec 2013]

newsy

Organizatorem konkursu ,,Kartka 安i徠eczna z rybk w tle” by豉 Lokalna Grupa Rybacka

,,Mi璠zy Nid a Pilic''.

W konkursie uczestniczy這 435 dzieci w wieku od 6 do 12 lat zamieszkuj帷ych lub ucz帷ych si w obszarze dzia豉nia LGR tzn. na terenie gmin: Fa趾ów, Kluczewsko, Krasocin, Moskorzew, Przedbórz, Radków, Ruda Maleniecka, Secemin i W這szczowa.

Komisja konkursowa dokona豉 wyboru 3 najlepszych prac w poszczególnych kategoriach wiekowych:

Wielki sukces odnie郵i uczniowie naszej szko造 zajmuj帷 II i III miejsce.

Zwyci瞛cami zostali:

  • w grupie 6-latków II miejsce Anna Borowiecka

  • w grupie 7-latków III miejsce Adrian Budzowski

Wyró積ieni zostali:

Aleksandra Borowiecka, Karolina Jambor, Zuzanna Szymczyk, Klaudia Budzowska, Bart這miej W御owicz, Karolina Kopera, Klaudia Turczyn, Weronika Piskorek, Mateusz Piskorek, Jakub Walasek, Lena Migo, Natalia Toborek, Wiktoria 璚ka.

Zarówno nagrodzeni jak i pozostali uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dzi瘯ujemy i 篡czymy dalszych sukcesów. Zdj璚ia TUTAJ.

Marzena Sobczyk

Pole tego news'a: Pole na Facebook Pole na Twitter Pole w Google+

Mini siatk闚ka dziewcz徠 - Fa趾闚 2013 [04 marzec 2013]

newsy

Dzi odby si Powiatowy turniej mini pi趾i siatkowej dziewcz徠 o puchar Dyrektora Szko造 Podstawowej w Fa趾owie. Do turnieju zaproszone zosta造 cztery szko造 podstawowe z Kluczewska, Dobromierza, Czermna, Przedborza oraz gospodarz Fa趾ów, w sumie pi耩 szkó. Organizatorzy przeprowadzili rozgrywki systemem "ka盥y z kazdym". Mecze rozgrywane by造 na dwóch boiskach do mini siatkówki w przyszkolnej hali sportowej. Nasze dziewczyny wygra造 wszystkie mecze poza meczem z gospodarzem, SP Fa趾owem, dzi瘯i czemu zaj窸y II miejsce.
Wyniki naszej ekipy:
Czermno 0:2
Dobromierz 0:2
Przedbórz 0:2
Fa趾ów 2:1
Sk豉d zespo逝 ZPS Kluczewsko: Natalia ㄠczek, Weronika Rak, Wiktoria Barczy雟ka, Wiktoria B彗, Iza Twardowska, Magda Dumin, Monika Rak, Sara Szostkiewicz. Zespó prowadzi Grzegorz Zal. Zdj璚ia z turnieju dost瘼ne tutaj.

Pole tego news'a: Pole na Facebook Pole na Twitter Pole w Google+

Walentynki 2013 [22 luty 2013]

newsy

安i皻o zakochanych to doskona豉 okazja, aby podkre郵i, jak wa積e jest okazywanie uczu bliskim.

" Na dworze ch這dno, wiatr drzewa ko造sze,

a ja do Ciebie walentynk pisz.

Pisz powoli, pisz dok豉dnie,

niech ka盥e s這wo w sercu zapadnie. "

Z tej okazji w czwartek, 14 lutego w sali gimnastycznej odby這 si przedstawienie walentynkowe z udzia貫m uczniów ZPS i PG w Kluczewsku. Nazwa Walentynki pochodzi od 安i皻ego Walentego, który jest patronem wszystkich zakochanych. 安i皻y Walenty z wykszta販enia by lekarzem a z powo豉nia duchowym. 砰 w III wieku w cesarstwie rzymskim za panowania Klaudiusza II Gockiego. Cesarz ten za namow swoich doradców zabroni m這dym m篹czyznom wchodzi w zwi您ki ma鹵e雟kie. Uwa瘸 on, 瞠 najlepszymi 穎軟ierzami s legioni軼i niemaj帷y rodzin. Zakaz ten z豉ma biskup Walenty i b這gos豉wi 郵uby m這dych legionistów. Zosta za to wtr帷ony do wi瞛ienia i zg豉dzony. Egzekucj wykonano 14 lutego 269 roku. Dlatego zawsze pami皻ajmy o wielkim znaczeniu s這wa jakim jest mi這嗆.

" 砰cz Ci, aby dzie Mi這軼i

sp璠zi w rado軼i i pomy郵no軼i ,

a te marzenia, co chowasz w ukryciu

niech Ci wyznacz drog szcz嗆cia w 篡ciu "

Ma貪orzata Walasek, Marzena Sobczyk

Pole tego news'a: Pole na Facebook Pole na Twitter Pole w Google+

Zapisy dzieci do przedszkola [20 luty 2013]

newsy

Zapisy dzieci do Przedszkola w Kluczewsku

grupa 3-4 latków

odb璠 si w dniach 04.03-08.03.2013 r.

u Pani Aliny Czarny Marsza貫k

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych


Pole tego news'a: Pole na Facebook Pole na Twitter Pole w Google+

Konkurs Biblijny [11 luty 2013]

newsy

Daria Bugajniak – uczennica klasy VIb z Zespo?u Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku dnia 9 lutego 2013 r. wzi??a udzia? w XVIII edycji konkursu Biblijnego na etapie rejonowym we W?oszczowe. Osi?gn??a bardzo wysok? punktacj? i zaj??a bardzo wysok? punktacj? i zaj??a pierwsze miejsce, drugie miejsce zaj??a uczennica z dekanatu lelowskiego, a trzecie miejsce z dekanatu ma?ogoskiego. Konkurs dotyczy? znajomo?ci Ewangelii wed?ug ?w.?ukasza z Nowego Testamentu oraz przepisów. Do konkursu przyst?pili uczniowie klas od IV do VI z pi?ciu dekanatów ( koniecpolskiego, lelowskiego, ma?ogoskiego, szczekoci?skiego i w?oszczowskiego ). Wysoka punktacja ,bo ponad 90% poprawnych odpowiedzi wskazuje ,?e nasza uczennica Bugajniak Daria zakwalifikuje si? do fina?u, który odb?dzie si? w kwietniu 2013r.w Liceum ogólnokszta?c?cym im.Stefana ?eromskiego w Kielcach. Na zako?czenie konkursu Przewodnicz?cy Komisji ks.Zygmunt Pawlik –proboszcz parafii p.w. Wniebowzi?cia Naj?wi?tszej Maryi Panny we W?oszczowe serdecznie podzi?kowa? ksi??om , siostrom zakonnym, katechetom za przygotowanie dzieci i m?odzie?y do konkursu, wr?czy? wszystkim uczestnikom pami?tkowe obrazki i pocz?stowa? s?odyczami.

Barbara Dumin

Pole tego news'a: Pole na Facebook Pole na Twitter Pole w Google+

ZAPLANUJ SWOJE WAKACJE! [04 luty 2013]

newsy

Zapraszamy uczniów na 7-dniow? wycieczk? w Tatry. Ju? od dzi? mo?na si? zapisywa? w sekretariacie szko?y na wakacyjny wyjazd. Czeka na Was wiele atrakcji. W programie jest mi?dzy innymi zwiedzanie Zakopanego, Murzasichle, Guba?ówki i inne. Ponadto spotkania z ciekawymi lud?mi, zaj?cia sportowe i sprawno?ciowe, turnieje, zabawy i wiele innych atrakcji. Wszystkie wycieczki górskie poprowadz? przewodnicy tatrza?scy.

Ca?kowity koszt wyjazdu -650z?. Mo?na p?aci? w ratach.

Organizatorzy

Pole tego news'a: Pole na Facebook Pole na Twitter Pole w Google+

Z?ote Gody w Naszej Szkole [02 luty 2013]

newsy

Rocznica ?lubu to wzruszaj?ca chwila. Wracaj? wspomnienia i obrazy mieni?ce si? swoistym blaskiem. Tak by?o równie? 11 stycznia br. w Gminie Kluczewsko. Z tej okazji w ko?ciele parafialnym w Kluczewsku odby?a si? msza ?wi?ta sprawowana przez ks. Janusza Breszk?. Pó?niej przyszed? czas na uroczysto??, która mia?a miejsce w sali gimnastycznej. Uczestniczyli w niej: Przewodnicz?ca Rady Gminy p. Wanda Popczyk- Fiecek, Wójt Gminy p. Rafa? Pa?ka, kierownik Urz?du Stanu Cywilnego p. Anna Zieli?ska, przedstawiciele Urz?du Gminy, ksi??a oraz dyrektorzy szkó?. Zgodno?? po?ycia ma??e?skiego, trud pracy i wyrzecze? dla dobra za?o?onej rodziny doceniony zosta? przez w?adze pa?stwowe, dowodem  czego by?y przyznane przez Prezydenta RP medale „Za D?ugoletnie Po?ycie Ma??e?skie”. Aktu dekoracji dokona?  p. Wójt Rafa? Pa?ka przy wspó?pracy z p. Wand? Popczyk – Fiecek  oraz p. Ann? Zieli?sk?. Wr?czono pami?tkowe medale, dyplomy i upominki. By umili? czas szanownym jubilatom uczniowie Zespo?u Przedszkolno – Szkolnego oraz  m?odzie? Publicznego Gimnazjum zaprezentowa?a cz??? artystyczn?. W swoim wyst?pieniu m?odzi arty?ci przypomnieli w wierszach i piosenkach czas minionych lat. Nast?pnie rozpocz??a si? cz??? biesiadna. Jak na prawdziwy jubileusz przysta?o nie zabrak?o równie? oprawy muzycznej. Zespó? „Uniwersa?” zaprezentowa? widowiskowy recital niezapomnianych przebojów dwudziestolecia mi?dzywojennego pt: „M?odo?? nie umiera nigdy”. Wszyscy zebrani mogli pos?ucha? takich utworów jak : „Zimny dra?”, „Umówi?em si? z ni? na dziewi?t?”, „W sin? dal”, „Ca?uj? moj? d?o? madame” itp. Jubilaci ze wzruszeniem wspominali minione 50 lat oraz dzielili si? recept? na d?ugie wspólne ?ycie.

Wszystkim Z?otym Jubilatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy i ?yczymy kolejnych wspólnych rocznic w zdrowiu, szcz??ciu i mi?o?ci.

Zdj?cia dost?pne TUTAJ.

Ma?gorzata Walasek, Marzena Sobczyk

Pole tego news'a: Pole na Facebook Pole na Twitter Pole w Google+

21 Fina? WO?P [01 luty 2013]

newsy

13 stycznia 2013 uczniowie ZPS Kluczewsko po raz kolejny uczestniczyli w akcji Wielkiej Orkiestry Swi?tecznej Pomocy. Akcja przebiega?a bardzo sprawnie. Tym razem zbierane fundusze pos?u?? dla ratowania ?ycia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów. Dzi?ki naszej ofiarno?ci uda?o si? zebra? kwot? 254,40 z?, która zosta?a przekazana do Sztabu WO?P we W?oszczowie, a nasza szko?a otrzyma?a certyfikat uczestnictwa w akcji.

Opiekun SU Ma?gorzata Augu?cik - Osicka

Pole tego news'a: Pole na Facebook Pole na Twitter Pole w Google+

Let`s Dance 2 [07 stycze 2013]

newsy

W dniu 7 stycznia 2013 r. w Zespole przedszkolno Szkolnym w Kluczewsku odby?a si? II edycja konkursu „Let’s Dance’2” zorganizowanego przez Samorz?d Uczniowski.

W konkursie, który wywo?a? ogromny aplauz publiczno?ci wzi??y udzia? 4 grupy taneczne i 1 tancerka. Wszystkich wyst?puj?cych ocenia?o Jury w sk?adzie: pani Ma?gorzata Augu?cik – Osicka, pani Barbara Dumin, pani Aleksandra Skórnicka oraz pani Ewa Celeba?ska – Pawlik.

Wszyscy wyst?puj?cy wykazali si? ogromn? pomys?owo?ci? a wyniki konkursu przedstawiaj? si? nast?puj?co:

I miejsce

Wiola Kuli?

II miejsce

Zespó? „Kuba i Spólka” w sk?adzie: Kuba Florczyk, ?ukasz ??czek, Norbert Szczukocki

III miejsce

Karolina Szymanek, Daria Puchowska

Dyplomy za udzia? w konkursie otrzymali:

Zespó? – Martyna Dudek i Natalia Gusta oraz Zespó? „Wiktoria i Spó?ka” w sk?adzie: Wiktoria Wójcik, Zuzia Szymczyk, Patrycja Wicik, Klaudia Turczyn, Karolina ?awi?ska Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Serdecznie gratulujemy…

Opiekun SU – Ma?gorzata Augu?cik - Osicka

Pole tego news'a: Pole na Facebook Pole na Twitter Pole w Google+

Najpi?kniejsza Karta Bo?onarodzeniowa [03 stycze 2013]

newsy

Samorz?d Uczniowski ZPS w Kluczewsku zorganizowa? konkurs na Najpi?kniejsz? Kart? Bo?onarodzeniow?. Karty mo?na by?o sk?ada? do 21 grudnia 2012. Nagrodzeni:

[kategoria kl. I - III]
I miejsce - Maja Pura
II miejsce - Oliwia Kubis
III miejsce - Kacper ?piechowicz, Klaudia Synowiec
Wyró?nienie - Kacper Turczyn

[kategoria kl. IV - VI]
I miejsce - Izabela Twardowska
II miejsce - Klaudia Budzowska
III miejsce - Magda Kurzak, Marlena ?piechowicz

Wszystkie osoby bior?ce udzia? w konkursie zosta?y nagrodzone s?odkim upominkiem.
Opiekun SU - Ma?gorzata Osicka

Pole tego news'a: Pole na Facebook Pole na Twitter Pole w Google+

Bo?onarodzeniowe Jase?ka'2012 [21 grudzie 2012]

newsy

?wi?ta Bo?e Narodzenie to czas, na który wszyscy czekaj? z rado?ci?. Uroczysto?? ta zawdzi?cza swój urok przebogatej tradycji. W?ród zwyczajów bo?onarodzeniowych wpisanych w ?ycie naszej szko?y jest ?amanie si? op?atkiem, sk?adanie sobie ?ycze?, ubieranie choinek w szkolnych salach i ?piewanie kol?d. Najwi?cej jednak emocji dostarcza udzia? w Jase?kach. 21 grudnia w naszej szkole odby?o si? Bo?onarodzeniowe widowisko artystyczne. W przedstawieniu, które zosta?o przygotowane pod kierunkiem pa? katechetek Ma?gorzaty Stró?ykowskiej i Barbary Dumin wzi?li udzia?  uczniowie ze szko?y podstawowej i gimnazjum. Na widowni zasiedli dyrektorzy ZPS i PG Kluczewsko, Ks. Proboszcz - Janusz Breszka, Ks. Kanonik - Józef Barczyk, pracownicy obs?ugi oraz wszyscy uczniowie. M?odzi aktorzy w przepi?knie przygotowanej scenerii w sposób troch? tradycyjny i troch? humorystyczny przedstawili histori? zwi?zan? z narodzinami Jezusa Chrystusa. Taka interpretacja bardzo przypad?a do gustu szerokiej publiczno?ci, która nagrodzi?a aktorów gromkimi brawami.

Zdj?cia z przedstawienia szkolnego Jase?ka 2012

Pole tego news'a: Pole na Facebook Pole na Twitter Pole w Google+

"Jesienny bukiet" - konkurs rozstrzygni?ty [18 grudzie 2012]

newsy

Na pocz?tku listopada w naszej ?wietlicy szkolnej og?oszono konkurs plastyczny dla dzieci i m?odzie?y pt. „ Jesienny bukiet”. W przeci?gu dwóch tygodni nap?yn??o ponad 20 prac. Uczestnicy wykonali kompozycje z suszonych ro?lin, li?ci itp. Wykazali si? ogromn? pomys?owo?ci? i oryginalno?ci? podczas komponowania bukietów. Przepi?kne wytwory z naturalnych darów przyrody wywo?ywa?y zaciekawienie i uznanie ogl?daj?cych galeri?. Konkurs by? okazj? sprzyjaj?c? rozwijaniu talentów. 04.12.2012 roku odby?o si? uroczyste rozstrzygni?cie konkursu. Jury w sk?adzie; Irena Orzechowska – dyrektor ZPS, Barbara Hyska, Marzena Sobczyk, Joanna Nowicka wy?oni?o zwyci?zców w trzech kategoriach:

kategoria I kl 1-3 ZPS

I miejsce - Kinga Walasek

II miejsce - Jakub Walasek

III miejsce - Damian ?piechowicz

IV miejsce - Kacper ?pichowicz

kategoria II kl 4-6 ZPS

I miejsce - Marlena ?piechowicz

II miejsce – Norbert Szczukocki

III miejsce – ?ukasz ??czek

kategoria III 1-3 PG

I miejsce - Patrycja ?piechowicz

Laureaci otrzymali dyplomy i drobne upominki wr?czone przez pani? dyrektor Iren? Orzechowsk?. Dzi?kujemy wszystkim uczestnikom za tak liczne zainteresowanie konkursem oraz wk?ad w?o?ony w wykonane prace. Wszystkie prace mo?na podziwia? na stronie naszej galerii. Zapraszamy.

Konkurs zorganizowa?y; Barbara Hyska, Marzena Sobczyk, Joanna Nowicka

Pole tego news'a: Pole na Facebook Pole na Twitter Pole w Google+

Coraz bli?ej ?wi?t?... [17 grudzie 2012]

newsy

W dniu 17 grudnia 2012 r. odby? si? monta? s?owno – muzyczny pt. „Coraz bli?ej ?wi?ta”, w którym wyst?pili uczniowie Zespo?u Przedszkolno – Szkolnego i Publicznego Gimnazjum w Kluczewsku. W uroczysto?ci wzi?li udzia? dyrektorzy szkó?, grono pedagogiczne, pracownicy szko?y i ca?a spo?eczno?? uczniowska. W swoim wyst?pieniu m?odzie? podkre?li?a znacz?c? rol? ?wi?t Bo?ego Narodzenia przypominaj?c tradycje i piosenki odnosz?ce si? do powy?szej tematyki. W monta?u uczniowie przedstawili wielk? rol? organizacji, stowarzysze? i tych którzy nios? pomoc potrzebuj?cym. Podzi?kowali wszystkim zebranym za ka?dy najmniejszy gest na rzecz innych; za udzia? we wszelkich formach pomocy organizowanych na terenie szko?y, takich jak m. in. WO?P, Góra Grosza, zbiórka darów dla osób potrzebuj?cych z terenu naszej Gminy. Na koniec wyst?puj?cy z?o?yli wszystkim najserdeczniejsze ?yczenia ?wi?teczne i noworoczne.

Ma?gorzata Walasek, Marzena Sobczyk

Pole tego news'a: Pole na Facebook Pole na Twitter Pole w Google+

IV miejsce w Dobromierzu [17 grudzie 2012]

newsy

Dzi? w szkole podstawowej w Dobromierzu odby? si? VI Turniej Pi?ki Siatkowej Ch?opców o Puchar Dyrektora Zespo?u Przedszkolno - Szkolnego w Dobromierzu. Do sportowej rywalizacji przyst?pi?o 5 zespo?ów: SP Fa?ków, SP Przedbórz, SP Kluczewsko, SP Komorniki i SP Dobromierz. Reprezentacja ch?opców z klas V-VI zaj??a IV miejsce. Sk?ad zespo?u: Krzysztof Borkowski, Kajetan Borkowski, Hubert Domoradzki, Grzegorz Toborek, Pawe? Kozielewski, Szymon Walasek, Krzysztof Domin, Kacper Jamróz, Pawe? Piasecki.

Pole tego news'a: Pole na Facebook Pole na Twitter Pole w Google+

Statystyki:
Wszystkich news'闚: 791 | Wszystkich kategorii: 1 |
Najnowszy news: SP Kluczewsko w film... | Najcz窷ciej czytane: Przeka 1% podatku [31872]